ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

MISIA

Umožníme Ti dostupnejšie bývať. Rozhodni sa, kde budeš na Slovensku pracovať a kvalitne žiť. Ušetrené peniaze Ti dajú slobodu voľby a nové možnosti.

VÍZIA

Pomáhame ľuďom vytvoriť zázemie svojej rodine novou formou bývania.

Prečítať viac
ZÁKON O PODPORE ŠTÁTNEHO NÁJOMNÉHO BÝVANIAPREŠIEL V PARLAMENTE 1. ČÍTANÍM!

Aká je dnes situácia v oblasti bývania na Slovensku?

Jedným z najväčších problémov ľudí na Slovensku je BÝVANIE. Presnejšie to, že si nemôžu dovoliť vlastnú strechu nad hlavou. Ceny nehnuteľností sa vyšplhali do takých výšin, že pre bežného človeka, s bežným príjmom, dovoliť si vlastný byt, či dom je niečo NEDOSIAHNUTEĽNÉ. Zobrať si hypotéku? Áno, môžete, ale veľmi často sa tým pádom stávate na celý svoj produktívny život finančným otrokom. Pretože ZADLŽENIE Slovákov je KATASTROFÁLNE (najvyššie v celej Európskej únii) a najvyššou položkou slovenských domácností sú práve hypotéky.

Hnutie SME RODINA prichádza s riešením. S riešením, ktoré má pomôcť všetkým ľuďom, ktorí poctivo pracujú, ale nemajú na to, aby si mohli kúpiť vlastný byt, či vziať si vysokú hypotéku na tridsať rokov. Napriek tomu chcú bývať vo svojom.

 • Na Slovensku chýba viac ako 220 000 bytov.
 • 68 % ľudí vo veku 18 – 34 rokov býva stále so svojimi rodičmi (pričom priemer v EÚ je 49 %).
 • V Bratislave cca 120 000 ľudí „funguje“ tak, že v jednej domácnosti bývajú rodičia a ich dospelé deti.

ČO UKAZUJÚ DOSTUPNÉ PRIESKUMY?

 • Slovensko zaostáva za krajinami EÚ

  Podiel sociálneho/štátneho nájomného bytového fondu dosahuje v niektorých krajinách EÚ, ako napríklad Holandsko, až 28,3 % z celkového bytového fondu, kým na Slovensku tento podiel predstavuje aktuálne len 3 %. Pre porovnanie, v Rakúsku tento podiel predstavuje až 21,3 %.

 • Bytový fond nepostačuje potrebám

  Z dôvodu fyzickej a cenovej nedostupnosti bývania na Slovensku, až dve tretiny mladých ľudí vo veku 25 – 34 rokov žije v spoločnej domácnosti s rodičmi. V porovnaní s úrovňou EÚ v počte bytov na 1000 obyvateľov, Slovensku chýba bezmála 220 000 bytov.

 • Rapídny nárast výšky nájomného

  Priemerné medziročné zvýšenie ceny nájomného (2019 oproti 2018) predstavuje v rámci krajín EÚ 4,5 % navýšenie, pričom na Slovensku medziročné navýšenie predstavuje až 8 %. Pre porovnanie, v Rakúsku toto navýšenie bolo za ostatné obdobie len 2,3 %. Ceny nehnuteľností narástli od roku 2015 o 42 %. Priemerná mzda sa od roku 2015 navýšila iba o 28 %.

 • Nízka mobilita pracovnej sily

  Slováci nie sú ochotní dochádzať denne dlhé vzdialenosti (vyjadrené v cene za dochádzanie je to max. 2,50 €). Ak sú viazaní na konkrétnu nehnuteľnosť, rádius, v ktorom sledujú a prejavujú záujem o pracovné ponuky, je pomerne malý.

Väčšina obyvateľov je za nájomné bývanie

 • Ľudia jednoznačne podporujú výstavbu nájomných bytov s podporou štátu.
 • Najväčší záujem o nájomné bývanie je u mladých ľudí s nižším príjmom.
 • Nájomné by bolo uprednostnené pred splácaním hypotéky, ak by jeho hodnota bola aspoň o 25 % nižšia, ako je komerčná splátka hypotéky.
 • Ľudia stále považujú osobné vlastníctvo nehnuteľnosti (ideálne domu) za dôležité.
 • Ochota presťahovať sa za prácou, ak je k dispozícii aj vhodné bývanie, je vysoká.
 • Súkromný sektor vie podľa verejnosti zabezpečiť vyššiu kvalitu výstavby a dodržanie termínov, zatiaľ čo štát poskytne primeranú ochranu a transparentné podmienky.

Prečo to tu už dávno nemáme?

Celý projekt výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je jednoduchší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Stačí len jedna vec – CHCIEŤ. CHCIEŤ ĽUĎOM POMÁHAŤ.

Nájomné byty sa stavajú v krajinách západnej Európy úplne bežne – v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, atď. Len v neďalekej Viedni je v súčasnosti 220 tisíc nájomných bytov vo vlastníctve mesta v správe Wiener Wohnen. Výška mesačného nájomného sa pri 2-izbovom byte s rozlohou 45 m2 pohybuje na úrovni 337,50 eur (teda asi o polovicu menej, ako je nájomné v Bratislave!). Ide teda o vyskúšaný a funkčný model.

Nájom pre bežného človeka bude preto v štátom podporovanom nájomnom bývaní lacnejší približne o 30 % - 50 % v porovnaní s komerčným nájmom.

AKO BUDE VYZERAŤ ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE?

Byty budú postavené v trhovom štandarde, ktorý ponúkajú súkromní developeri a zodpovedá súčasným požiadavkám trhu na kvalitu. Nejde o žiadne sociálne byty alebo štartovacie byty pre mladé rodiny, z ktorých sa musia ľudia po nejakom čase vysťahovať. Bývanie v štátom podporovanom nájomnom bývani bude garantované dlhodobo.

Foto ilustračné

VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 2-izbový byt, 55 m2, ceny vrátane energií a poplatkov

  Komerčný nájom

 • BRATISLAVA 521 €
 • KOŠICE 545 €
 • PREŠOV 482 €
 • TRENČÍN 487 €
Štátom podporované nájomné bývanie až o 30 % - 50 % LACNEJŠIE
Zdroj: NARKS

PREČO CHCEME STAVAŤ ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE?

 • Adresná podpora bez možnosti zneužívania, klientelizmu a korupcie
 • Ekonomika v čase krízy bude potrebovať stimul
 • Nedostatočný bytový fond
 • Overené postupy z iných krajín EÚ
 • Minimálny dopad na štátny rozpočet
 • Využitie veľkého množstva voľne dostupných zdrojov na trhu;
  verejno-súkromné partnerstvá

ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE V KOCKE

Garancia

 • Štátom garantovaná výška nájomného s príspevkom približne o 30 % - 50 % nižšia v porovnaní s komerčným nájomným
 • Stabilita a predvídateľnosť systému na minimálne 25 rokov.
 • Štát ako garant pre obyvateľov.
 • Efektívne a transparentné pravidlá s dôrazom na kvalitu nájomných bytov.

Efektívnosť

 • Zabezpečiť čo najviac nájomných bytov s garanciou štátu v čo najkratšom čase.
 • Transparentný a efektívny legislatívny rámec, ale zároveň dostatočne robustný – vyvažujúci záruky pre štát a ostatné zainteresované strany.
 • Efektívny a jednoduchý systém dodania.

Stabilita

 • Stabilný, dôveryhodný a predvídateľný ekosystém pre participantov trhu.
 • Možnosť podpory zamestnancov zo strany zamestnávateľa formou nezdaniteľných príspevkov na bývanie.

Transparentnosť

 • Minimálne zaťaženie štátneho rozpočtu.
 • Minimalizácia korupčného prostredia.
 • Dostupné bývanie pre každého.

Programové vyhlásenie vlády v oblasti bývania

 • Vláda SR vytvorí podmienky pre rozvinutie efektívneho, funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania.
 • Systém založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 • Vláda SR podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov s výrazne nižšou cenou nájomného.
 • Vláda SR sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy.
Celé programové vyhlásenie vlády

Najčastejšie kladené otázky

Čo je štátom podporované nájomné bývanie?
 • Je potrebné zdôrazniť, že štátom podporované nájomné bývanie nie sú sociálne, ani štartovacie byty. Výstavbou nájomných bytov s garanciou štátu vytvárame úplne nových segment na trhu s bývaním, ktorý vypĺňa medzeru medzi sociálnym bývaním (bývanie pre najzraniteľnejšie skupiny) a komerčným nájmom a hypotékami, a zároveň poskytuje dlhodobé bývanie s regulovanou výškou nájmu.
  Sociálne bývanie Nájomné bývanie s garanciou štátu Komerčné nájomné bývanie Bývanie v súkromnom vlastníctve
 • Model výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je nezávislý od štátneho rozpočtu a bude obstaraný s použitím finančných prostriedkov súkromných investorov.
 • Nájomné bývanie je len okrajovou formou bývania na Slovensku, a pritom táto forma dlhodobého bývania je bežne rozšírená vo viacerých krajinách EÚ. Pre porovnanie, podiel vlastníckeho bývania na Slovensku a priemer EÚ:*
  Priemer EÚSlovensko
  osobné vlastníctvo: 70 %osobné vlastníctvo: 90,9 %
  nájomné bývanie: 30 %nájomné bývanie: 9,1 %
  Zdroj: Eurostat, rok 2019, % z celkovej populácie
Kedy sa začne s výstavbou štátom podporovaného nájomného bývania a kedy sa ho reálne dočkáme?
 • Spustenie výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je podmienené schválením zákona a nadobudnutím jeho účinnosti.
 • Ak všetko pôjde ako má, výstavba štátom podporovaného nájomného bývania sa môže začať už budúci rok, teda v roku 2022. Prvé byty by sa mohli kolaudovať už v roku 2023. Predpokladáme, že do roku 2030 by sa mohlo vystavať až 100 tisíc nájomných bytov.
Kde sa budú nájomné byty stavať? Bude to vyvážené v rámci celého Slovenska?
 • Výstavba štátom podporovaného nájomného bývania sa bude primárne sústreďovať do krajských miest a ich okolia, kde je situácia s bývaním najkritickejšia. Po nábehovej fáze predpokladáme, že sa bude výstavba rozširovať ďalej.
 • Chceme stavať byty tam, kde ľudia žijú a pracujú. Naším cieľom nie je stavať byty tzv. „na sklad“, ale tam, kde bude reálny dopyt po bývaní.
Kto bude mať nárok takýto byt získať?
 • Štátom podporované nájomné bývanie je určené hlavne pre stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľstva, ktoré si aj napriek trvalému príjmu nemôžu dovoliť vlastné bývanie v podobe hypotéky, alebo komerčného nájmu.
 • Chceme podporiť mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť, mladé rodiny, ľudí sťahujúcich sa za prácou, zamestnancov v štátnom a súkromnom sektore, Slovákov zvažujúcich návrat na Slovensko.
 • Podmienky na výšku príjmu sa budú líšiť podľa jednotlivých krajov, aby sme odzrkadlili rozdiely v nákladoch na život a reálnych príjmoch. Tieto podmienky sú aktuálne predmetom diskusie s jednotlivými ministerstvami.
Kde a ako sa budem môcť prihlásiť?
 • Prostredníctvom elektronického rezervačného systému, s prehľadnou ponukou nájomných bytov, ktoré sa budú stavať v danej lokalite. Záujemca sa zaregistruje, vyberie si voľný byt, ktorý si následne zarezervuje.
 • Spustenie elektronického rezervačného systému predpokladáme najneskôr do pol roka od nadobudnutia účinnosti zákona.
Ako bude zabezpečená transparentnosť procesu prideľovania bytov?
 • Transparentnosť procesu prideľovania bytov zabezpečíme elektronizáciou celého procesu, t.j. eliminujeme akýkoľvek ľudský zásah do procesu výberu, rezervovania a prideľovania bytov. Elektronický systém vyhodnotí záujemcov podľa vopred určených kritérií a v prípade rovnosti pridelí byt tomu, kto si ho zarezervoval ako prvý.
Akú mám istotu, že o nájomný byt neprídem a nezostanem na ulici?
 • Základnou pointou celého modelu štátom podporovaného nájomného bývania je garancia. Táto garancia spočíva v tom, že po dobu minimálne 25 rokov sa pravidlá nebudú meniť.
Nájomné by malo byť nižšie o 30 %. Aká je garancia, že sa toto postupom času nezmení a nebude sa neskôr navyšovať?
 • Všetky podmienky budú jasne stanovené zákonom a podporené investičnými zmluvami, ktoré uzatvorí štát s realitnými investičnými fondami (fondy zabezpečia výstavbu). Cieľom investičných zmlúv bude garancia cenovej stability a výšky nájomného. Ceny nájomného budú stanovené nariadením vlády. Nájomné bude podliehať indexácii.
Ako bude vyzerať štandardný, priemerný nájomný byt?
 • Budú sa stavať 1-, 2- a 3-izbové byty v trhovom štandarde, ktorý ponúkajú súkromní developeri na trhu s komerčným bývaním. Pre zabezpečenie kvality výstavby nájomných bytov sa vypracuje tzv. dizajnový manuál, ktorý bude upravovať požiadavky na výstavbu bytového domu, bytov a občianskej vybavenosti.
 • Byt bude odovzdaný do užívania nájomcom so štandardným vybavením, tzn. s kuchynskou linkou so vstavanými spotrebičmi (chladnička, varná doska, rúra), kúpeľňou a sanitou. Nájomca si bude musieť zaobstarať vlastný nábytok.

Aktuality

Na Slovensku sa chystá digitalizácia stavebného konania a územného plánovania

11 január 2022

Konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ a „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“

11 január 2022

Boris Kollár: Rakúšania sú pripravení investovať u nás 1,5 miliardy do nájomného bývania

22 december 2021

Video: Boris Kollár o rokovaní vo Viedni s jednou z najväčších rakúskych investičných spoločností.

19 december 2021

V susednom Rakúsku sme čerpali inšpiráciu pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania

17 december 2021

B. Kollár: prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní naštartuje výstavbu škôl, škôlok aj nájomných bytov

11 október 2021

Nájomné bývanie nie je zadarmo. Treba motivovať developerov aj fondy

6 október 2021

Relácia raňajky na TA3 – hosť p. štátny tajomník Hypký na tému štátne nájomné byty

30 september 2021

Kollár: Dúfam, že sa nájomné byty nestanú prostriedkom na politické vydieranie

14 september 2021

23. júla budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

22 júl 2021

Kollár prichádza do parlamentu so zákonom o nájomných bytoch

20 júl 2021

O Kollárovom zákone o nájomných bytoch sa bude rokovať na júlovej schôdzi parlamentu

20 júl 2021

Kollárove nájomné byty sú určené pre všetkých, kto si nemôže dovoliť vlastné bývane

11 jún 2021

Pracovné stretnutie s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

8 jún 2021

Vicepremiér Holý: Nemám pocit, že by som niečo zatajoval, ak komunikujem lepšie, tak sa len teším

7 jún 2021

Kollár bude stavať nájomné byty. Vieme už aj termín odovzdania prvých bytov

30 máj 2021

Ako to bude v praxi so štátnymi nájomnými bytmi?

30 máj 2021

Dnešným dňom sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý vytvára regulačný rámec pre výstavbu štátnych nájomných bytov s lacným nájomným.

28 máj 2021

Byt či nebyt? To už nebude otázka (tlačová beseda)

28 máj 2021

Stavebným zákonom rýchlejšie k nájomným bytom

6 máj 2021