ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

MISIA

Umožníme Ti dostupnejšie bývať. Rozhodni sa, kde budeš na Slovensku pracovať a kvalitne žiť. Ušetrené peniaze Ti dajú slobodu voľby a nové možnosti.

VÍZIA

Pomáhame ľuďom vytvoriť zázemie svojej rodine novou formou bývania.

Prečítať viac
Zákon o podpore štátneho nájomného bývania ide v parlamente do 2. čítania!

Aká je dnes situácia v oblasti bývania na Slovensku?

Jedným z najväčších problémov ľudí na Slovensku je BÝVANIE. Presnejšie to, že si nemôžu dovoliť vlastnú strechu nad hlavou. Ceny nehnuteľností sa vyšplhali do takých výšin, že pre bežného človeka, s bežným príjmom, dovoliť si vlastný byt, či dom je niečo NEDOSIAHNUTEĽNÉ. Zobrať si hypotéku? Áno, môžete, ale veľmi často sa tým pádom stávate na celý svoj produktívny život finančným otrokom. Pretože ZADLŽENIE Slovákov je KATASTROFÁLNE (najvyššie v celej Európskej únii) a najvyššou položkou slovenských domácností sú práve hypotéky.

Hnutie SME RODINA prichádza s riešením. S riešením, ktoré má pomôcť všetkým ľuďom, ktorí poctivo pracujú, ale nemajú na to, aby si mohli kúpiť vlastný byt, či vziať si vysokú hypotéku na tridsať rokov. Napriek tomu chcú bývať vo svojom.

 • Na Slovensku chýba viac ako 220 000 bytov.
 • 68 % ľudí vo veku 18 – 34 rokov býva stále so svojimi rodičmi (pričom priemer v EÚ je 49 %).
 • V Bratislave cca 120 000 ľudí „funguje“ tak, že v jednej domácnosti bývajú rodičia a ich dospelé deti.

ČO UKAZUJÚ DOSTUPNÉ PRIESKUMY?

 • Slovensko zaostáva za krajinami EÚ

  Podiel sociálneho/štátneho nájomného bytového fondu dosahuje v niektorých krajinách EÚ, ako napríklad Holandsko, až 28,3 % z celkového bytového fondu, kým na Slovensku tento podiel predstavuje aktuálne len 3 %. Pre porovnanie, v Rakúsku tento podiel predstavuje až 21,3 %.

 • Bytový fond nepostačuje potrebám

  Z dôvodu fyzickej a cenovej nedostupnosti bývania na Slovensku, až dve tretiny mladých ľudí vo veku 25 – 34 rokov žije v spoločnej domácnosti s rodičmi. V porovnaní s úrovňou EÚ v počte bytov na 1000 obyvateľov, Slovensku chýba bezmála 220 000 bytov.

 • Rapídny nárast výšky nájomného

  Priemerné medziročné zvýšenie ceny nájomného (2019 oproti 2018) predstavuje v rámci krajín EÚ 4,5 % navýšenie, pričom na Slovensku medziročné navýšenie predstavuje až 8 %. Pre porovnanie, v Rakúsku toto navýšenie bolo za ostatné obdobie len 2,3 %. Ceny nehnuteľností narástli od roku 2015 o 42 %. Priemerná mzda sa od roku 2015 navýšila iba o 28 %.

 • Nízka mobilita pracovnej sily

  Slováci nie sú ochotní dochádzať denne dlhé vzdialenosti (vyjadrené v cene za dochádzanie je to max. 2,50 €). Ak sú viazaní na konkrétnu nehnuteľnosť, rádius, v ktorom sledujú a prejavujú záujem o pracovné ponuky, je pomerne malý.

Väčšina obyvateľov je za nájomné bývanie

 • Ľudia jednoznačne podporujú výstavbu nájomných bytov s podporou štátu.
 • Najväčší záujem o nájomné bývanie je u mladých ľudí s nižším príjmom.
 • Nájomné by bolo uprednostnené pred splácaním hypotéky, ak by jeho hodnota bola aspoň o 25 % nižšia, ako je komerčná splátka hypotéky.
 • Ľudia stále považujú osobné vlastníctvo nehnuteľnosti (ideálne domu) za dôležité.
 • Ochota presťahovať sa za prácou, ak je k dispozícii aj vhodné bývanie, je vysoká.
 • Súkromný sektor vie podľa verejnosti zabezpečiť vyššiu kvalitu výstavby a dodržanie termínov, zatiaľ čo štát poskytne primeranú ochranu a transparentné podmienky.

Prečo to tu už dávno nemáme?

Celý projekt výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je jednoduchší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Stačí len jedna vec – CHCIEŤ. CHCIEŤ ĽUĎOM POMÁHAŤ.

Nájomné byty sa stavajú v krajinách západnej Európy úplne bežne – v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, atď. Len v neďalekej Viedni je v súčasnosti 220 tisíc nájomných bytov vo vlastníctve mesta v správe Wiener Wohnen. Výška mesačného nájomného sa pri 2-izbovom byte s rozlohou 45 m2 pohybuje na úrovni 337,50 eur (teda asi o polovicu menej, ako je nájomné v Bratislave!). Ide teda o vyskúšaný a funkčný model.

Nájom pre bežného človeka bude preto v štátom podporovanom nájomnom bývaní lacnejší približne o 30 % - 50 % v porovnaní s komerčným nájmom.

AKO BUDE VYZERAŤ ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE?

Byty budú postavené v trhovom štandarde, ktorý ponúkajú súkromní developeri a zodpovedá súčasným požiadavkám trhu na kvalitu. Nejde o žiadne sociálne byty alebo štartovacie byty pre mladé rodiny, z ktorých sa musia ľudia po nejakom čase vysťahovať. Bývanie v štátom podporovanom nájomnom bývani bude garantované dlhodobo.

Foto ilustračné

VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 2-izbový byt, 55 m2, ceny vrátane energií a poplatkov

  Komerčný nájom

 • BRATISLAVA 521 €
 • KOŠICE 545 €
 • PREŠOV 482 €
 • TRENČÍN 487 €
Štátom podporované nájomné bývanie až o 30 % - 50 % LACNEJŠIE
Zdroj: NARKS

PREČO CHCEME STAVAŤ ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE?

 • Adresná podpora bez možnosti zneužívania, klientelizmu a korupcie
 • Ekonomika v čase krízy bude potrebovať stimul
 • Nedostatočný bytový fond
 • Overené postupy z iných krajín EÚ
 • Minimálny dopad na štátny rozpočet
 • Využitie veľkého množstva voľne dostupných zdrojov na trhu;
  verejno-súkromné partnerstvá

ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE V KOCKE

Garancia

 • Štátom garantovaná výška nájomného s príspevkom približne o 30 % - 50 % nižšia v porovnaní s komerčným nájomným
 • Stabilita a predvídateľnosť systému na minimálne 25 rokov.
 • Štát ako garant pre obyvateľov.
 • Efektívne a transparentné pravidlá s dôrazom na kvalitu nájomných bytov.

Efektívnosť

 • Zabezpečiť čo najviac nájomných bytov s garanciou štátu v čo najkratšom čase.
 • Transparentný a efektívny legislatívny rámec, ale zároveň dostatočne robustný – vyvažujúci záruky pre štát a ostatné zainteresované strany.
 • Efektívny a jednoduchý systém dodania.

Stabilita

 • Stabilný, dôveryhodný a predvídateľný ekosystém pre participantov trhu.
 • Možnosť podpory zamestnancov zo strany zamestnávateľa formou nezdaniteľných príspevkov na bývanie.

Transparentnosť

 • Minimálne zaťaženie štátneho rozpočtu.
 • Minimalizácia korupčného prostredia.
 • Dostupné bývanie pre každého.

Programové vyhlásenie vlády v oblasti bývania

 • Vláda SR vytvorí podmienky pre rozvinutie efektívneho, funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania.
 • Systém založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska.
 • Vláda SR podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov s výrazne nižšou cenou nájomného.
 • Vláda SR sa zaväzuje nájsť pre výstavbu štátnych nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude navyšovať deficit rozpočtu a dlh verejnej správy.
Celé programové vyhlásenie vlády

Najčastejšie kladené otázky

Sekcia Projekt
Čo je štátom podporované nájomné bývanie? Výstavbou štátom podporovaných nájomných bytov vytvárame úplne nových segment na trhu s bývaním, ktorý vypĺňa medzeru medzi sociálnym bývaním (bývanie pre najzraniteľnejšie skupiny), komerčným nájmom a hypotékami, a zároveň poskytuje dlhodobé bývanie s regulovanou výškou nájmu. Je preto potrebné zdôrazniť, že štátom podporované nájomné bývanie nie sú sociálne, ani štartovacie byty.
Sociálne bývanie Nájomné bývanie s garanciou štátu Komerčné nájomné bývanie Bývanie v súkromnom vlastníctve
Model výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je nezávislý od štátneho rozpočtu a bude obstaraný s použitím finančných prostriedkov súkromných investorov.

Nájomné bývanie je len okrajovou formou bývania na Slovensku, a pritom táto forma dlhodobého bývania je bežne rozšírená vo viacerých krajinách EÚ. Podľa údajov z Eurostatu za rok 2020, Slovensko patrí v rámci Európskej Únie medzi top 4 krajiny s najvyšším podielom vlastníckeho bývania. Najvyšší podiel má Rumunsko - 96%, nasledované Slovenskom - 92%, Maďarsko a Chorvátsko - 91%. Pre porovnanie, priemer EÚ v roku 2020 medzi vlastníckym bývaním a bývaním v prenájme predstavuje 70% / 30%.
Zdroj: Eurostat, rok 2019, % z celkovej populácie
Sekcia Nájomca
Kto sa bude môcť uchádzať o nájomný byt? Aké sú podmienky? Štátom podporované nájomné bývanie je určené hlavne pre stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľstva, ktoré si aj napriek trvalému príjmu nemôžu dovoliť vlastné bývanie v podobe hypotéky, alebo komerčného nájmu. O nájomné bývanie sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území EÚ. Či nájomný byt aj dostane, bude závisieť od splnenia kritérií. Kritériami oprávnenosti na získanie bytu sú:
 • príjmové kritériá (budú nastavené podľa jednotlivých regiónov/ krajov, aby odrážali regionálne rozdiely z pohľadu miezd a životných nákladov),
 • časové hľadisko, kedy sa záujemca o byt zaregistruje do systému,
 • diskvalifikačným kritériom je, ak je žiadateľ vedený ako dlžník na daňovom úrade, na verejnom zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení, má exekúciu a nespĺňa príjmové finančné kritéria.
Kritériá bude na návrh Agentúry schvaľovať vláda.

V rámci sociálnej politiky štátu, výstavbou štátom podporovaných nájomných bytov chceme podporiť mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť, mladé rodiny, ľudí sťahujúcich sa za prácou, zamestnancov v štátnom a súkromnom sektore, Slovákov zvažujúcich návrat na Slovensko.
Kde a ako sa budem môcť prihlásiť? Prostredníctvom elektronického rezervačného systému, s prehľadnou ponukou nájomných bytov, ktoré sa budú stavať v danej lokalite. Záujemca sa zaregistruje, vyberie si voľný byt, ktorý si následne zarezervuje.

Spustenie elektronického rezervačného systému predpokladáme najneskôr do pol roka od nadobudnutia účinnosti zákona.
Ako bude zabezpečená transparentnosť procesu prideľovania bytov? Transparentnosť procesu prideľovania bytov zabezpečíme elektronizáciou celého procesu, t.j. eliminujeme akýkoľvek ľudský zásah do procesu výberu, rezervovania a prideľovania bytov. Elektronický systém vyhodnotí záujemcov podľa vopred určených kritérií a v prípade rovnosti pridelí byt tomu, kto si ho zarezervoval ako prvý.
Čo sa stane s nájomným i nájomcom po 25 rokoch? Bude možné odkúpiť byt do osobného vlastníctva? Investičný fond má povinnosť prevádzkovať bytový fond na základe investičnej zmluvy so štátom po dobu 25 rokov (25 rokov je minimálne obdobie, na ktoré sa bude uzatvárať investičná zmluva). Táto investičná zmluva je záväzok investičného fondu voči štátu na prevádzku bytového domu.

Po uplynutí investičnej zmluvy má investičný fond právomoc odpredať bytový dom, ale jedine investičným fondom, ktoré majú licenciu na prevádzku nájomných bytov.

Nemôže teda byty predať niekomu, kto by chcel nájomcov vysťahovať a predať ich za trhové ceny. Rovnako si ich nájomcovia nebudú môcť odkúpiť. Nájomca sa ale môže samozrejme kedykoľvek rozhodnúť byt uvoľniť a kúpiť si iný byt do súkromného vlastníctva.
Keď sa byty postavia, kto sa bude o ne ďalej starať? Budem sa ako nájomca podieľať na správe a budem musieť prispievať do nejakého fondu opráv? Každý nájomca, ktorý uzavrie zmluvu na štátom podporovaný nájomný byt, bude platiť mesačné nájomné a mesačnú úhradu za plnenia poskytované s užívaním nájomného bytu a jeho príslušenstva (voda, kúrenie, upratovanie, údržba spoločných priestorov, fond opráv…).

Správu bytového domu, podobne, ako pri komerčnom bývaní, bude zabezpečovať správca nehnuteľnosti, oprávnený vykonávať správu a údržbu bytového domu. Z investičnej zmluvy zároveň vyplýva Investičnému partnerovi záväzok zabezpečiť udržiavanie štandardu bytov (štandard stanovený zákonom a agentúrou). Teda nielen vyplývajúc z Investičnej zmluvy, ale zároveň bude aj v záujme vlastníka bytového domu s nájomnými bytmi pravidelne investovať do obnovy bytového domu s cieľom udržania kvalitného dlhodobého bývania, o ktorý budú mať občania záujem.
Sekcia Nájomné
Aká bude výška regulovaného nájomného? Výška regulovaného nájomného bude vychádzať z toho, aký bude byt veľký a kde na Slovensku bude stáť.

Cieľom je, aby výška regulovaného nájomného bola o 30 % nižšia než ako keby išlo o byt prenajatý od niekoho iného (tzv. komerčný prenájom).

Chceme ponúknuť dostupné bývanie, ktoré neodčerpá z rodinného rozpočtu viac ako 30 percent toho, čo má rodina na mesiac. Myslíme na to, koľko má priemerná rodina na Slovensku.

Regulované nájomné prepočítame každý rok podľa inflácie. Znamená to, že by malo byť na tej istej percentuálnej úrovni vo vzťahu k nákladom na život a príjmom slovenských rodín.
Čo bude zahrnuté v cene nájomného? V nájme budú energie, servisné poplatky a poplatok do garančného fondu. V nájomnom nebude zahrnuté parkovacie miesto.

Servisné poplatky poznáme na komerčnom trhu ako tzv. fond údržby a opráv.
Čo presne znamená regulované nájomné? Kto bude garantom tejto regulácie? Regulované nájomné v tomto zmysle znamená, že výšku nájmu v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania určí vláda nariadením (s prihliadnutím na regionálne rozdiely).

Regulovaná výška nájmu bude súčasťou investičnej zmluvy, ktorú uzavrie štát prostredníctvom Agentúry s investičným partnerom. To znamená, že investičný partner sa podpisom investičnej zmluvy zaviaže zabezpečiť, aby prenajímateľ nájomných bytov dodržiaval výšku nájomného stanovenú nariadením vlády.

Nájomné bude podliehať indexácii, t.z. nájomné vláda nariadením zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Štát nebude dotovať nájomné zo štátnych peňazí.
Energie a materiál sú čoraz drahšie. Aká je garancia, že sa výstavba bytov a výška podnájmu nepredraží? Počítame s tým, že ceny sa menia.

Finálne ceny preto stanovíme tak, aby dávali v tom danom čase ekonomický zmysel a odrážali reálne náklady.

Investiční partneri, t.j. nadnárodné investičné fondy/banky, majú skúsenosti a berú tieto cenové posuny do úvahy. Každý investičný partner bude mať uzatvorenú zmluvu so štátom, ktorá jasne určí všetky podmienky v súvislosti s projektom výstavby štátom podporovaných nájomných bytov.
Sekcia Výstavba
Projekt má názov „ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE“. Kto bude nájomné byty stavať? Nájomné byty nebude stavať štát, ale súkromný sektor.

Základnou požiadavkou tohto projektu bolo nájsť taký finančný a prevádzkový model výstavby štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý bude NEZÁVISLÝ OD ŠTÁTNEHO ROZPOČTU a nebude navyšovať štátny dlh. Pre naštartovanie a udržanie funkčného modelu výstavby je teda nevyhnutná spolupráca štátu a súkromného sektora.

Samotnú výstavbu, rovnako ako financovanie, bude zabezpečovať súkromný sektor. BYTY BUDÚ STAVAŤ DEVELOPERSKÉ SPOLOČNOSTI, NIE ŠTÁT.

Úloha štátu v samotnom modeli bude spočívať vo vytvorení takých legislatívnych podmienok, ktoré umožnia spustenie výstavby nájomných bytov.

Segment dostupného nájomného bývania sa stáva čoraz atraktívnejším a to najmä pre veľkých inštitucionálnych investorov (poskytuje stabilný dlhodobý výnos).

Nájomné bývanie v našom regióne chýba. Preto veríme, že ak ponúkneme atraktívne podmienky, Slovensko sa bude môcť stať atraktívnou krajinou pre potencionálnych investorov.
Ak bude nájomné byty stavať súkromný sektor, ako to bude celé fungovať? Je možné zabezpečiť na slovenskom trhu dostatok stavebníkov a dodávateľov pre také veľké objemy bytov? Základným princípom navrhovaného ekosystému je, že štát nebude mať žiaden priamy vzťah s developermi, vlastníkmi pozemkov, prípadne stavebnými spoločnosťami.

Developerov si budú vyberať priamo investiční partneri, respektíve investičné banky, s ktorými bude mať štát uzavretú investičnú zmluvu.

Developeri budú teda vystavení otvorenej súťaži na trhu a uplatnia sa tí, ktorí ponúknu najvýhodnejšie podmienky pre investičného partnera. Týmto sa do veľkej miery eliminuje potenciálny tlak na klientelizmus a korupciu. Navrhovaný systém je otvorený všetkým developerom, ktorí budú spĺňať podmienky. Navrhovaný systém bude iba obmedzovať investičných partnerov, ktorí budú musieť spĺňať hlavné požiadavky na dostatočnú kapitálovú vybavenosť vhodnú pre dlhodobé držanie nájomných bytov, prístup k dlhodobému financovaniu, skúsenosti so správou nájomných bytov v Európskej únii a historickú skúsenosť s nájomným bývaním na území Európskej únie.

Títo vybraní investiční partneri si budú následne vyberať jednotlivých developerov a ich projekty, ktoré im budú ponúkané po celom území Slovenskej republiky.

V konečnom dôsledku už aj teraz stavajú súkromní investori a developerské spoločnosti rádovo 20 tisíc bytov ročne. Podľa Štatistického Úradu SR len v priebehu 1. až 3. štvrťroka 2020 sa začala výstavba 14 707 bytov a dokončených bolo 14 680 bytov, pričom celkovo eviduje ŠÚ SR k tomuto dátumu až 78 112 rozostavaných bytov.
Na akých pozemkoch sa budú stavať nájomné byty? Kto bude vlastníkom týchto bytov? Obstaranie pozemkov bude vo výhradnej kompetencii investičných partnerov, respektíve developerov.

Vlastníkom bytových domov bude tzv. realitná spoločnosť, ktorú bude vlastniť Investičný partner a prostredníctvom ktorej sa buď bude realizovať výstavba bytového domu, alebo ktorá nadobudne bytový dom do svojho vlastníctva.
Kde a kedy by sa mali začať stavať nájomné byty? Spustenie výstavby štátom podporovaného nájomného bývania je podmienené schválením zákona a nadobudnutím jeho účinnosti. Návrh zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní je zaradený do II. čítania v parlamente už vo februári 2022.

Výstavba bude riadená trhom na základe dopytu občanov o výstavbu nájomných bytov v konkrétnom meste a zároveň kapacitou súkromného sektora, ktorá bude reflektovať na tento dopyt.

Vzhľadom na už v súčasnosti existujúci najväčší dopyt po bytoch najmä v krajských mestách sa dá predpokladať, že prvá výstavba bude v krajských mestách.

Nevylučujeme, že v prípade veľkého dopytu môže dôjsť k výstavbe aj v iných mestách, až skutočný dopyt občanov ukáže, kde je najväčšia potreba.
Koľko nájomných bytov ročne by bolo možné postaviť? Navrhovaný systém nemá žiadne limity. V prípade, ak sa podarí nastaviť podmienky motivačne pre investičných partnerov a developerov, tak tieto byty môžu byť postavené vo veľmi krátkom čase viacerými developermi.

Základom však bude, aby developeri mali pre tento systém vo svojom portfóliu vyhovujúce projekty.

Nemalou mierou k rýchlosti spustenia výstavby týchto bytov môže pomôcť aj novela stavebného zákona.
Nemôže sa pri tomto systéme niekto nezákonne obohatiť? Aká bude kontrola celého systému? Existuje minimálny priestor na akékoľvek korupčné praktiky, klientelizmus a nezákonné obohatenie. Systém štátom podporovaného nájomného bývania je uzatvorený systém:
 • Štát uzatvorí s investičnými spoločnosťami investičné zmluvy.
 • Kritériá výberu investičných partnerov, výber investičných partnerov a investičné zmluvy musia prejsť schválením vládou SR.
 • Štát prostredníctvom Agentúry bude priebežne vyhodnocovať plnenie zmluvy Investičným partnerom.
 • Zníženú sadzbu DPH pri dodaní nehnuteľnosti do modelu štátom podporovaného nájomného bývania si budú môcť uplatniť iba licencované subjekty zapojené do nového systému (veľké investičné fondy, s ktorými bude podpísaná Investičná zmluva po predošlom schválení Vládou SR). Následná kontrola zo strany štátu bude preto jednoduchá – finančná správa by mala byť schopná relatívne jednoducho prostredníctvom kontrolných výkazov odkontrolovať neoprávnené uplatnenie zníženej 5% DPH na projekty, ktoré nie sú licencované.
Sekcia Nájomný byt
Aké veľké byty sa plánujú stavať? Aktuálne sa predpokladá s výstavbou 1-, 2- a 3 – izbových bytov.
V akom štandarde (vybavení) budú nájomné byty? Predpokladá sa, že byty sa budú dodávať so základným vybavením, tj. kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, kúpeľňa, sanita a vstavané skrine.

Štandard sa bude obstarávať za ceny a v kvalite, ktorá je bežná na trhu.

Všeobecne bude platiť konkrétny technický a dizajnový manuál, stanovený štátnou agentúrou, ktorá bude vo finále aj tieto projekty vyberať a schvaľovať.

Aktuality

Ceny nehnuteľností na Slovensku rastú raketovým tempom

3 máj 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Parlament dnes definitívne schválil nové stavebné zákony

27 apríl 2022

Nový stavebný zákon je v druhom čítaní

26 apríl 2022

Pripravuje sa projekt štátom podporovaného nájomného bývania (reportáž)

14 marec 2022

Podporujeme mobilitu pracovnej sily

8 marec 2022

Nový stavebný zákon zníži ceny bytov (rozhovor)

24 január 2022

Stretnutia k postupom a skúsenostiam našich susedov v oblasti výstavby nájomného bývania pokračujú

22 január 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Vláda dnes schválila nové stavebné zákony

12 január 2022

Na Slovensku sa chystá digitalizácia stavebného konania a územného plánovania

11 január 2022

Konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ a „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“

11 január 2022

Boris Kollár: Rakúšania sú pripravení investovať u nás 1,5 miliardy do nájomného bývania

22 december 2021

Video: Boris Kollár o rokovaní vo Viedni s jednou z najväčších rakúskych investičných spoločností.

19 december 2021

V susednom Rakúsku sme čerpali inšpiráciu pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania

17 december 2021

B. Kollár: prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní naštartuje výstavbu škôl, škôlok aj nájomných bytov

11 október 2021

Nájomné bývanie nie je zadarmo. Treba motivovať developerov aj fondy

6 október 2021

Relácia raňajky na TA3 – hosť p. štátny tajomník Hypký na tému štátne nájomné byty

30 september 2021

Kollár: Dúfam, že sa nájomné byty nestanú prostriedkom na politické vydieranie

14 september 2021

23. júla budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

22 júl 2021

Kollár prichádza do parlamentu so zákonom o nájomných bytoch

20 júl 2021

O Kollárovom zákone o nájomných bytoch sa bude rokovať na júlovej schôdzi parlamentu

20 júl 2021

Kollárove nájomné byty sú určené pre všetkých, kto si nemôže dovoliť vlastné bývane

11 jún 2021

Pracovné stretnutie s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

8 jún 2021

Vicepremiér Holý: Nemám pocit, že by som niečo zatajoval, ak komunikujem lepšie, tak sa len teším

7 jún 2021

Kollár bude stavať nájomné byty. Vieme už aj termín odovzdania prvých bytov

30 máj 2021

Ako to bude v praxi so štátnymi nájomnými bytmi?

30 máj 2021

Dnešným dňom sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý vytvára regulačný rámec pre výstavbu štátnych nájomných bytov s lacným nájomným.

28 máj 2021

Byt či nebyt? To už nebude otázka (tlačová beseda)

28 máj 2021

Stavebným zákonom rýchlejšie k nájomným bytom

6 máj 2021