Novinka 22 júl 2021 23. júla budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

Projekt štátneho nájomného bývania, ktorého autorom je naše hnutie, dostalo svoju legislatívnu podobu. Zákon zároveň prichádza v čase, kedy realitný trh na Slovensku dosahuje nové cenové maximá.

Segment nájomného bývania, bežný v mnohých európskych krajinách, predstavuje na Slovensku iba okrajovú formu bývania. Toto je potrebné zmeniť. V stave, kedy sa trhové ceny nehnuteľností stále zvyšujú a zároveň sa sprísňujú podmienky na získanie hypotekárnych úverov, sa otázka nájomného bývania stáva stále aktuálnejšou. V novom zákone dostáva tento projekt konečne reálne kontúry.

Štátom podporované nájomné bývanie by malo byť cca o 30 % lacnejšie ako komerčný nájom. Vytvára sa tým teda príležitosť pre strednú a nižšiu príjmovú skupinu obyvateľstva, ale aj pre mladé rodiny s deťmi, na získanie dostupného bývania. Zákon tiež definuje podporu pre zamestnancov a zamestnávateľov, a to v podobe nezdaniteľných príspevkov na nájomné. Pre zamestnanca bude tento príspevok oslobodený od dane z príjmov, pre zamestnávateľa bude príspevok daňovým výdavkom.

Znenie celého zákona si môžete pozrieť tu.