Novinka 20 júl 2021 Kollár prichádza do parlamentu so zákonom o nájomných bytoch

O prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní z dielne hnutia Sme rodina sa bude rokovať na júlovej parlamentnej schôdzi.

Zákon prichádza, keď ceny realít dosahujú rekordy Zdá sa, že médiami, odbornou aj laickou verejnosťou toľko prepieraný projekt štátneho nájomného bývania, ktorého autorom je Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina, dostalo konečne legislatívnu podobu. Zákon prichádza v čase, kedy realitný trh na Slovensku dosahuje nové cenové rekordy. A nič nenasvedčuje tomu, že by sa tento trend mal otočiť alebo aspoň zastaviť.

Sme rodina sľubuje výstavbou nájomných bytov vyplniť dieru na slovenskom realitnom trhu a systémovo riešiť problém s bývaním mnohých Slovákov. Segment nájomného bývania, bežný v mnohých európskych krajinách, predstavuje totiž u nás iba okrajovú formu bývania. V stave, keď sa trhové ceny nehnuteľností stále zvyšujú a zároveň sa sprísňujú podmienky na získanie hypotekárnych úverov, sa otázka nájomného bývania stáva stále aktuálnejšou. V novom zákone dostáva tento projekt konečne reálne kontúry.

Štátne byty s regulovanou cenou nájomného „Pre stále väčší počet ľudí, hlavne mladých, bude ťažšie a ťažšie získať vlastné bývanie. Ceny bytov sú stále vyššie a získať hypotéku je stále náročnejšie. Riešením sa tak naozaj môžu stať štátom podporované nájomné byty s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Preto predkladáme teraz do parlamentu zákon, ktorý umožní výstavbu týchto bytov, a zároveň určuje právne rámce pre výstavbu. A ja dúfam, že bude prijatý. Pretože tento zákon môže skutočne ľuďom pomôcť bývať slušne, za normálne ceny a aj vďaka tomu sa nebáť založiť si vlastnú rodinu,“ povedal Boris Kollár.

O 30 percent lacnejšie bývanie ako komerčný nájom Štátom podporované nájomné bývanie by malo byť cca o 30 percent lacnejšie ako komerčný nájom. Vytvára sa tým teda príležitosť pre strednú a nižšiu príjmovú skupinu obyvateľstva, ale aj pre mladé rodiny s deťmi, na získanie dostupného bývania.

V zákone sa tiež spomína podpora pre zamestnancov a zamestnávateľov v podobe nezdaniteľných príspevkov na nájomné. Pre zamestnanca bude tento príspevok oslobodený od dane z príjmov, pre zamestnávateľa bude príspevok daňovým výdavkom.

Významný stimul pre slovenskú ekonomiku Kollár ďalej uvádza, že výstavba nových nájomných bytov bude mať, okrem svojho primárneho cieľa, aj ďalšie pozitívne dopady. Výstavba by mala byť významným stimulom pre slovenskú ekonomiku po pandémii. Tým, že sa do výstavby zapojí súkromný sektor, bude to mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Byty sa budú stavať po celom Slovensku, to môže zvýšiť mobilitu pracovnej sily a podporiť zamestnanosť v regiónoch. V neposlednom rade masová výstavba nájomných bytov, a tým zvýšenie dostupnosti bývania, by mali mať vplyv na ceny nehnuteľností na trhu, ktoré by mali prirodzene klesať.

Boris Kollár a jeho Sme rodina prezentuje štátom podporované nájomné bývanie ako zásadné riešenie bytovej otázky na Slovensku. Faktom je, že segment nájomného bývania s regulovaným nájomným je bežnou formou bývania v Rakúsku, Nemecku, Holandsku či vo Veľkej Británii. Nie je teda dôvod neveriť, prečo by nájomné bývanie nemohlo úspešne fungovať aj na Slovensku.