Novinka 12 január 2022 Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Vláda dnes schválila nové stavebné zákony

  • Dnešný zastaralý stavebný zákon z roku 1976 nahradia dva právne predpisy – zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní.
  • Definitívne skončí dodatočná legalizácia čiernych stavieb.
  • Nové a prehľadné podmienky výrazne skrátia a sprehľadnia povoľovací proces a posudzovanie vplyvov.

Aktuálne platný stavebný zákon z roku 1976 bol mnohokrát novelizovaný. Kým doteraz o novom stavebnom zákone vlády len teoretizovali, súčasná vláda s kritickou situáciou pohla a pripravila zásadné zmeny. Hlavnou z nich je, že stavebný zákon v súčasnej podobe nahradia dva úplne nové právne predpisy. Sú nimi zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní.


Podpredseda vlády Štefan Holý vysvetľuje, že v praxi bude pre verejnosť najviditeľnejšou zmenou koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb. To už po novom jednoducho nepôjde a ak taká stavba vznikne, bude sa dať jedine zbúrať.


„Nemožnosť dodatočného povolenia spolu s nemožnosťou pripojenia na siete budú základným faktorom, aby sa do budúcna nestavali čierne stavby. Vlastníkovi bude reálne hroziť jej zbúranie a nebude možné pripojiť takúto nehnuteľnosť ani na inžinierske siete. Nezakúri a nezasvieti“.


Zmeny v pravidlách zároveň predpokladajú, že sa dnes prenesený výkon štátnej správy vráti späť na špecializovanú štátnu správu. Táto zmena výrazne pomôže aj odstraňovaniu čiernych stavieb, ktoré by mal zabezpečovať štát. Tým by sa mal odstrániť aj jeden z dnešných problémov samospráv, ktoré vo všeobecnosti majú problém so zabezpečením zdrojov na výkon rozhodnutia odstránením čiernej stavby.

V oblasti územného plánovania je podľa Štefana Holého cieľom výrazne posilniť tento inštitút ako základný nástroj rozvoja v území, a to aj zjednodušením procesu územného plánovania.


„Odstraňujeme územné konanie. To už v roku 1976 bolo navrhnuté len ako dočasný právny inštitút. Napriek tomu sa stalo ad hoc základným nástrojom rozvoja a povoľovania výstavby, čo ale viedlo k nevhodnému spôsobu riadenia územia a takmer nám vytlačilo samotné územné plánovanie. Chcem však zdôrazniť, že na druhej strane však vládou prijaté zmeny posilňujú vzťah k posúdeniu vplyvov na životné prostredie – proces posudzovania strategického dokumentu tzv. SEA sa stane pre územné plánovanie záväzným. Tým posilňujeme význam ochrany krajiny a životného prostredia pre naše aj budúce generácie pri plánovaní využívania územia.“


Ďalšou zásadnou zmenou bude, že z dnešných dvoch alebo až troch konaní pri stavbách, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov (tzv. EIA) bude musieť stavebník realizovať len jedno konanie o stavebnom zámere. Stavebný zámer bude stupeň projektovej dokumentácie, ku ktorému sa budú vyjadrovať dotknuté orgány, a ďalšie subjekty a účastníci konania z hľadiska vplyvov budúcej stavby navonok voči územnému plánu, prostrediu, krajine a susedom.


Veľkým problémom súčasnej úpravy je aj nejednotná a neprehľadná aplikácia stavebnými úradmi, ktoré sú dnes v prenesenom výkone na samosprávach. A to navrhovaná reforma odstraňuje – územné plány budú mať jednotnú metodiku ako aj zásady územného plánovania, ktoré budú jednoduchšie a prehľadnejšie.


„Územné plány budú jednou z vrstiev v plánovanom informačnom systéme. V ňom by malo prebiehať aj navrhovanie a schvaľovanie konkrétneho stavebného zámeru. Procesy budú vedené prehľadnejšie stavebník by mal na začiatku vedieť podmienky za ktorých či vôbec a ako môže stavať, verejnosť by zas mala mať k dispozície informácie o tom, čo sa kde plánuje a čo kde môže alebo má byť postavené,“ uzavrel podpredseda vlády Štefan Holý.


TU si môžete pozrieť reportáž televízie TA3 ku schváleným návrhom stavebnej legislatívy vládou SR. 

Aktuality

Vicepremiér o novej stavebnej legislatíve na Rádiu Expres

2 jún 2022

O zmenách, ktoré prinesie nová stavebná legislatíva v Téme dňa na TA3

30 máj 2022

Nedostupnosť bývania má vyriešiť štátom podporované nájomné bývanie, ktoré dostalo v parlamente zelenú

28 máj 2022

„Byt či nebyt? To už nie je otázka.“

25 máj 2022

Ceny nehnuteľností na Slovensku rastú raketovým tempom

3 máj 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Parlament dnes definitívne schválil nové stavebné zákony

27 apríl 2022

Nový stavebný zákon je v druhom čítaní

26 apríl 2022

Pripravuje sa projekt štátom podporovaného nájomného bývania (reportáž)

14 marec 2022

Podporujeme mobilitu pracovnej sily

8 marec 2022

Nový stavebný zákon zníži ceny bytov (rozhovor)

24 január 2022

Stretnutia k postupom a skúsenostiam našich susedov v oblasti výstavby nájomného bývania pokračujú

22 január 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Vláda dnes schválila nové stavebné zákony

12 január 2022

Na Slovensku sa chystá digitalizácia stavebného konania a územného plánovania

11 január 2022

Konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ a „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“

11 január 2022

Boris Kollár: Rakúšania sú pripravení investovať u nás 1,5 miliardy do nájomného bývania

22 december 2021

Video: Boris Kollár o rokovaní vo Viedni s jednou z najväčších rakúskych investičných spoločností.

19 december 2021

V susednom Rakúsku sme čerpali inšpiráciu pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania

17 december 2021

B. Kollár: prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní naštartuje výstavbu škôl, škôlok aj nájomných bytov

11 október 2021

Nájomné bývanie nie je zadarmo. Treba motivovať developerov aj fondy

6 október 2021

Relácia raňajky na TA3 – hosť p. štátny tajomník Hypký na tému štátne nájomné byty

30 september 2021

Kollár: Dúfam, že sa nájomné byty nestanú prostriedkom na politické vydieranie

14 september 2021

23. júla budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

22 júl 2021

Kollár prichádza do parlamentu so zákonom o nájomných bytoch

20 júl 2021

O Kollárovom zákone o nájomných bytoch sa bude rokovať na júlovej schôdzi parlamentu

20 júl 2021

Kollárove nájomné byty sú určené pre všetkých, kto si nemôže dovoliť vlastné bývane

11 jún 2021

Pracovné stretnutie s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

8 jún 2021

Vicepremiér Holý: Nemám pocit, že by som niečo zatajoval, ak komunikujem lepšie, tak sa len teším

7 jún 2021

Kollár bude stavať nájomné byty. Vieme už aj termín odovzdania prvých bytov

30 máj 2021

Ako to bude v praxi so štátnymi nájomnými bytmi?

30 máj 2021

Dnešným dňom sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý vytvára regulačný rámec pre výstavbu štátnych nájomných bytov s lacným nájomným.

28 máj 2021

Byt či nebyt? To už nebude otázka (tlačová beseda)

28 máj 2021

Stavebným zákonom rýchlejšie k nájomným bytom

6 máj 2021