Novinka 6 máj 2021 Stavebným zákonom rýchlejšie k nájomným bytom

Z papiera na online – jednoducho a rýchlo Prechádzame na elektronizáciu procesov vo výstavbe bližšie k VÁM občanom bez byrokracie Predstavujeme vám fungovanie v praxi na príklade rodiny Malebných, ktorí si kúpili pozemok, dlho šetrili na rodinný dom, aby sa mohli usadiť a mať dostupné bývanie. Keď sa rozhodli konečne pustiť do stavby, najali si architekta a ďalej si už pozrite v našom krátkom videu:

Manželia Malební si pred rokmi kúpili pozemok v Bolerade. Dlho šetrili na rodinný dom a konečne prišiel čas, kedy sa rozhodli ho postaviť. Najali si architekta, aby im navrhol dom podľa ich predstáv.

 1. Architekt navrhol architektonickú štúdiu podľa predstáv manželov, ale aj podľa podmienok súvisiacich s miestom výstavby. Informácie získal z informačného systému Urbion a návrh stavebného zámeru spracoval ako 3D model stavby.
 2. Do informačného systému sa pán Malebný, ako stavebník, bude môcť prihlásiť pomocou svojho občianskeho preukazu, Poštovej karty (ako ďalšej možnosti pre elektronickú komunikáciu), alebo iným spôsobom, ktorý bude spĺňať štátom nastavené prísne bezpečnostné pravidlá.
 3. Po prihlásení uvidí celú predchádzajúcu interakciu so stavebným portálom a môže kontrolovať stav vybavenosti svojho stavebného zámeru. Vyberá si možnosť Nového podania aby ohlásil svoj zámer postaviť rodinný dom. Samozrejme, ak chce môže splnomocniť svojho architekta aby to spravil zaňho.
 4. Presne vidí aké podklady bude potrebovať, aby mohol vyplniť príslušný formulár. Skontroloval, že má všetko pripravené a tak môže začat.
 5. Zásada jedenkrát a dosť znamená, že údaje, ktoré už raz zadal, alebo ich štát už má, nemusí opakovane vypĺňať, čím šetrí čas. Vyplní formulár podania a nahrá prílohu stavebného zámeru, ktorú môže pán Malebný nahrať aj ako 3D model stavby vo formáte .ifc, ktorý dostal od architekta.
 6. Nad 3D modelom stavby budú môcť v systéme prebehnúť automatizované kontroly – či sú splnené určené štandardy, ktoré sú zadefinované v rôznych reguláciách. Príklad: Zistí sa, že stavba má problém – šírka dverí nespĺňa požiadavky a schodisko nie je zabezpečené zábradlím. Ostatné je v poriadku. V tomto bode teda prebehnú aj základne kontroly, či je stavba v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou . Systém bude nastavený tak, aby sa neustále vyvíjal a zlepšoval a v budúcnosti bude možná automatizovaná kontrola aj zložitejších vecí. Pán Malebný pošle architektovi výsledok kontroly a poprosí ho o zapracovanie.
 7. Po zapracovaní sa opäť prihlási do portálu a pokračuje tam, kde skončil. Nahrá nový model. Tentokrát je už všetko v poriadku. Odošle projekt stavebnému úradu a dotknutým osobám, vrátane susedov a príslušnej obce.
 8. Systém automaticky notifikuje všetky dotknuté osoby a orgány, aby sa mohli vyjadriť k zámeru stavby vysnívaného rodinného domu.
 9. Susedovi Jankovi príde SMS, prihlási so svojou Poštovou kartou, pozrie si model a umiestnenie stavby na ortofoto mape. Vidí, že je všetko v poriadku. Sused ho nijak neobmedzí a všetko je tak, ako sa o tom bavili v minulosti. Odklikne, že nemá žiadne pripomienky.
 10. Požiadavku na vyjadrenie, ktorá príde do vodární, otvorí zodpovedná osoba, prezrie si model a informácie, ktoré k stavebnému zámeru nahral stavebník, pre účely posúdenia návrhu (pohľady, súvislosti v okolí, ktoré potrebuje poznať, počet osôb a podobne). Ak je všetko v poriadku, odklikne, že nemá žiadne pripomienky.
 11. Pracovník na stavebnom úrade vidí prehľadne všetky jemu pridelené spisy konaní o stavebných zámeroch a vie určiť, ktorý je v akej fáze. Dostane notifikáciu pri každom novom spise alebo pri zmenách v ňom. Žiadosť manželov Malebných už pozná a čaká na posledné súhlasné stanoviská od dotknutých orgánov, ktoré majú zákonnú lehotu, a správu z pripomienkovania, ktorú spracúva architekt. Do spisu prichádza správa, že stavebný zámer je v poriadku a žiaden dotknutý orgán nemá nesúhlasné stanovisko so zámerom a všetky požiadavky na úpravu stavebného zámeru sú akceptované. Poslednýkrát si skontroluje spis a, ak je všetko v poriadku, môže vydať rozhodnutie o stavebnom zámere.
 12. Všetkým dotknutým osobám príde informácia o povolení stavby. Manželia Malební sa tešia, konečne budú môcť začať stavať a už nasledujúce Vianoce strávia spoločne s ostatnou rodinou v ich novom dome.
Zdroj: https://www.stavebnyzakon.sk/stavebnym-zakonom-rychlejsie-k-najomnym-bytom/

Aktuality

Vicepremiér o novej stavebnej legislatíve na Rádiu Expres

2 jún 2022

O zmenách, ktoré prinesie nová stavebná legislatíva v Téme dňa na TA3

30 máj 2022

Nedostupnosť bývania má vyriešiť štátom podporované nájomné bývanie, ktoré dostalo v parlamente zelenú

28 máj 2022

„Byt či nebyt? To už nie je otázka.“

25 máj 2022

Ceny nehnuteľností na Slovensku rastú raketovým tempom

3 máj 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Parlament dnes definitívne schválil nové stavebné zákony

27 apríl 2022

Nový stavebný zákon je v druhom čítaní

26 apríl 2022

Pripravuje sa projekt štátom podporovaného nájomného bývania (reportáž)

14 marec 2022

Podporujeme mobilitu pracovnej sily

8 marec 2022

Nový stavebný zákon zníži ceny bytov (rozhovor)

24 január 2022

Stretnutia k postupom a skúsenostiam našich susedov v oblasti výstavby nájomného bývania pokračujú

22 január 2022

Koniec čiernych stavieb a rýchlejší povoľovací proces pre obyvateľov. Vláda dnes schválila nové stavebné zákony

12 január 2022

Na Slovensku sa chystá digitalizácia stavebného konania a územného plánovania

11 január 2022

Konferencia na tému „Urbanizmus vo svete nových technológií“ a „Digitalizácia stavebného konania a územného plánovania“

11 január 2022

Boris Kollár: Rakúšania sú pripravení investovať u nás 1,5 miliardy do nájomného bývania

22 december 2021

Video: Boris Kollár o rokovaní vo Viedni s jednou z najväčších rakúskych investičných spoločností.

19 december 2021

V susednom Rakúsku sme čerpali inšpiráciu pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania

17 december 2021

B. Kollár: prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní naštartuje výstavbu škôl, škôlok aj nájomných bytov

11 október 2021

Nájomné bývanie nie je zadarmo. Treba motivovať developerov aj fondy

6 október 2021

Relácia raňajky na TA3 – hosť p. štátny tajomník Hypký na tému štátne nájomné byty

30 september 2021

Kollár: Dúfam, že sa nájomné byty nestanú prostriedkom na politické vydieranie

14 september 2021

23. júla budú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o prijatí zákona o štátom podporovanom nájomnom bývaní

22 júl 2021

Kollár prichádza do parlamentu so zákonom o nájomných bytoch

20 júl 2021

O Kollárovom zákone o nájomných bytoch sa bude rokovať na júlovej schôdzi parlamentu

20 júl 2021

Kollárove nájomné byty sú určené pre všetkých, kto si nemôže dovoliť vlastné bývane

11 jún 2021

Pracovné stretnutie s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

8 jún 2021

Vicepremiér Holý: Nemám pocit, že by som niečo zatajoval, ak komunikujem lepšie, tak sa len teším

7 jún 2021

Kollár bude stavať nájomné byty. Vieme už aj termín odovzdania prvých bytov

30 máj 2021

Ako to bude v praxi so štátnymi nájomnými bytmi?

30 máj 2021

Dnešným dňom sme do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý vytvára regulačný rámec pre výstavbu štátnych nájomných bytov s lacným nájomným.

28 máj 2021

Byt či nebyt? To už nebude otázka (tlačová beseda)

28 máj 2021

Stavebným zákonom rýchlejšie k nájomným bytom

6 máj 2021