Novinka 8 jún 2021 Pracovné stretnutie s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov

7. júna sa uskutočnilo pracovné stretnutie podpredsedu vlády SR Štefana Holého a štátneho tajomníka Martina Hypkého s viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Ing. Máriom Lelovským (IT Asociácia Slovenska).

Hlavnými okruhmi stretnutia boli stavebný zákon, digitalizácia a nájomné byty.
Stavebný zákon:
 • aktuálny stav legislatívneho konania (riziká a príležitosti, ďalší vývoj, potrebné kroky a podpora).
Digitalizácia:
 • stav a potrebné riešenia (kataster, register stavebných konaní, digitálna stavebná dokumentácia…);
 • aktuálna spolupráca s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR;
 • možná spolupráca s IT sektorom.
Nájomné byty:
 • koncepcia financovania a výstavby;
 • projektová stratégia: integrované alebo bežné projektovanie;
 • klasický alebo modulárny spôsob výstavby;
 • umiestňovanie objektov (miesta s vysokým dopytom po pracovnej sile, identifikácia a prognózy trhu práce, podpora práce z domu a zastavenie vyľudňovania sídiel,
 • komunikácia a politické súvislosti);
 • optimalizácia návratnosti;
 • nízkoenergetické resp. pasívne riešenia;
 • riadenie prevádzky a údržba;
 • add on benefity komplexov nájomného bývania a riziká.
Stretnutie sa nieslo v pozitívnom a konštruktívnom duchu so snahou a záujmom o informácie s vidinou ďalšej spoluprácu. O ďalšom priebehu Vás budeme informovať na našej webstránke v sekcii Aktuality. Zdroj: https://www.stavebnyzakon.sk/pracovne-stretnutie-s-viceprezidentom-republikovej-unie-zamestnavatelov/